Fogyasztóvédelmi adatközzététel

Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti adat-és információ közzététel

A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás neve

FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(angolul: Budapest District Heating Works Private Company Limited by Shares, FŐTÁV Private Co. Ltd. )

A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás székhelyének és telephelyének elérhetősége

Székhely:
1116 Budapest Kalotaszeg u. 31.
Telefon: +36 1 700-7000
Fax: +36 1 206-1545
Postacím: 1509 Bp., Pf. 9.
E-mail: fotav@fotav.hu
Honlap: www.fotav.hu
Adatvédelmi nyilvántartási szám: 40599

Telephely:

 • 1116 Budapest, Barázda köz  9-11./Barázda u. 12.
  Telephelyünk elérhetősége megegyezik a fentiekben megadott Székhely elérhetőségeivel.
 • 1032 Budapest, San Marco u 55. sz.
  Telephelyünk elérhetősége megegyezik a fentiekben megadott Székhely elérhetőségeivel.
 • 1144 Budapest, Füredi út 53-63.
  Telephelyünk elérhetősége megegyezik a fentiekben megadott Székhely elérhetőségeivel.
 • 1181 Budapest, Benedek Elek u. 9-13.
  Telephelyünk elérhetősége megegyezik a fentiekben megadott Székhely elérhetőségeivel.
 • 1131 Budapest. Béke utca 137-139.
  Telephelyünk elérhetősége megegyezik a fentiekben megadott Székhely elérhetőségeivel.

A közszolgáltatással érintett szolgáltatási terület földrajzi elhelyezkedésének megnevezése

Budapest

Az alkalmazandó díjak mértéke, alkalmazásának feltételei, díjképzésének szabályai

Lakossági díjak

Nem lakossági díjak

Külön kezelt intézményi díjak

Alaptevékenységen felüli szolgáltatások díjai

Díjalkalmazás feltételei

Díjképzés szabályai

Együttműködési megállapodás a díjszabásokra vonatkozóan - 2009. január

A közszolgáltatási tevékenység során kötelezően alkalmazandó jogszabályok felsorolása

Hatályos jogszabályok

A távhőszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok felsorolása

Önkormányzati rendeleket a hatályos időállapotok elhatárolásával öt évre visszamenőleg

 

A panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információk

A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és а fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetősége, a felügyeleti szerv honlapjának ezen információkat maradéktalanul tartalmazó közvetlen hivatkozása

Az ügyfélszolgálat elérhetősége és működésére vonatkozó információk

Az üzletszabályzat, egyéb általános szerződési feltételek

Hatályos üzletszabályzat

Korábban hatályos üzletszabályzatok

 • 2014. december 1-től 2017. május 31-ig alkalmazott üzletszabályzat
 • 2013. október 15-étől 2014. november 30-áig alkalmazott üzletszabályzat
 • 2013. március 1-től 2013. október 15-éig alkalmazott üzletszabályzat
 • 2011. november 1-jétől 2013. február 28-áig alkalmazott üzletszabályzat
 • 1999. december 14-étől 2011. október 31-éig alkalmazott üzletszabályzat

A korábban hatályos üzletszabályzatok elérhetőek ITT.